concept 2008-2010

FOREIGN LANGUAGE is een project, dat bestaat uit 32 schilderijen, olieverf op doek, die allemaal een woord als titel hebben. Begonnen in 2008, kwam al schilderend de gewaarwording bij mij op, dat het een vreemde taal was en bij het 32e schilderij in 2010 voelde het compleet. In chronologische volgorde had de volgende zin zich gevormd:

Van de beelden met deze titels heb ik een videomontage gemaakt op muziek, die ik in een eerder stadium componeerde.

Video Foreign Language ( 8 min)

Voor het ervaren van de serie schilderijen, met de daarbij behorende video’s en audiofragmenten, zag ik een reizende tentoonstelling voor me, waarbij ook de reacties, gevoelsuitingen, associaties van kijkers groot op de muur geprojecteerd worden, als een scrollende tekst. Dit als een essentieel deel van het Gesamtkunstwerk. Voorbeeld van enige reacties bezoekers

Zo wordt de bezoeker in een wereld geleid, die noch concreet, noch abstract is en waarvan de interpretatie aan de kijker zelf wordt overgelaten en het denken buiten de eigen kaders wordt geleid.

Het leek me interessant om te experimenten met Nederlandse en buitenlandse volwassenen, middelbare scholieren  en kinderen van de basisschool, omdat ik het gevoel had dat door middel van deze ervaring misschien de Zeitgeist zich kenbaar zou maken. Het is eigenlijk een ondervraging aan de Zeitgeist.

Vraagstelling van het FL project in 2010

artikel FOREIGN LANGUAGE mei 2011 BRES

Het project van 2010 tot nu

voorlopige CONCLUSIE van het project

In dit jaar werd het project mij duidelijk als onderdeel van mijn werk in de jaren daarna. In het kort komt het erop neer dat het de eerste fase voorstelt van het grotere project A World Coming Into Being, waarin het uitbeeldt, hoe vanuit de abstacte ideeën-wereld de woorden ontstaan, vóórdat de concrete schepping van ons universum plaatsvindt.

zie voor de verder ontwikkelingen van mijn schilderwerk op

Jet Kat Art Gallery, a world coming into being